Come join us to see what life is emerging in our ponds this spring!  Tralee Bay Wetlands is a demonstration site for the An Taisce Ponds for Biodiversity initiaitive.  Please register for this event – see details below.  

This is an outdoor event – please wear appropriate clothing and footwear.  All are welcome.  This event is a collaboration with Tralee Bay Wetlands and Transition Kerry.

Tar linn chun fheiscint cad a bhfuil ag fás in ár lochanna!  Is é áit taispeántas Ionad Bhogach Bhá Trálí do An Taisce Ponds for Biodiversity initiaitive.  Cláraigh don ócáid seo le bhur d’thoil.  Béimid lasmuigh,caith eadaí agus brógaí oiriúnach. Tá fáilte roimh gach duine.  Is ócáid chomhoibriú í seo idir Ionad Bhogach Trá Bhá Trálí agus Transition Kerry.

Date/Dáta:  16/03/2024

Time/Am:  11-12.30pm

Venue/Ionad:  Tralee Bay Wetlands

Cost/Costas:  Free of charge

Contact:  info@traleebaywetlands.org

Call:  066 712600